Oferta

Księgowość

Postępujący rozwój państwa polskiego, dzięki m.in. nowoczesnym technologiom, oddziałuje nie tylko na biznes, ale również na rozwój administracji państwowej. Staje się ona coraz bardziej otwarta nowe rozwiązania technologiczne ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Internetu. Postęp ten znajduje odzwierciedlenie w zmieniających się przepisach prawnych, które umożliwiają, a w niektórych przypadkach zmuszają do wymiany informacji za pośrednictwem Internetu. Dobrym tego przykładem jest prawo podatkowe, które wprowadziło konieczność składania deklaracji VAT drogą elektroniczną, a od 2018 r. przesyłania drogą elektroniczną Jednolitych Plików Kontrolnych przez wszystkich czynnych podatników VAT. Dlatego też oferujemy swoim klientom obsługę księgową stacjonarną, jak również elektroniczną. Z tego powodu staliśmy się dostępni dla klientów z całej Polski. Zakres obsługi bieżącej obejmuje:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT, sporządzenie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT-7, VAT-7K,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalenie rocznej amortyzacji oraz rozliczenie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu,
 • wyliczenie zaliczek miesięcznych/kwartalnych podatku dochodowego i przesłanie ich do US,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu/importu usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT-UE,
 • przygotowanie zeznania rocznego,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS, sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczenie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń, przesyłanie deklaracji do ZUS drogą elektroniczną.

Kadry i płace

Zakres obsługi kadrowo-płacowej obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników, wsparcie przy zawieraniu nowych umów o pracę i cywilnoprawnych,
 • naliczenie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie i przekazywanie rozliczeń oraz deklaracji do US i ZUS,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 • przygotowanie rozliczeń rocznych pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.

Dodatkowo współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, którzy wspierają naszych klientów w prawidłowym przestrzeganiu przepisów BHP.

Pomoc, wsparcie, informacja

Biznes to dziedzina życia, która zaskakuje zmiennością, pojawiającymi się szansami, a z drugiej strony zagrożeniami, co jest bezpośrednio związane z koniecznością podejmowania ryzyka. Małe firmy mają o wiele mniejsze możliwości niż duże. Dlatego też naszą dewizą jest pomoc klientom w podejmowaniu jak najbardziej trafnych i korzystnych decyzji biznesowych. Bieżąca analiza danych księgowych daje informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji odnośnie firmy. Dlatego też sporządzamy różnego rodzaju raporty dotyczące sytuacji ekonomicznej firmy. Ponadto jesteśmy w stałym kontakcie z każdym klientem, udzielamy porad, informacji.

Partner Europejskiego Centrum Podatkowego

http://www.ecpodatkowe.pl/